Om Sebo Boliger

Sebo Boliger AS ble etablert i 2015 av Arild Berg, Erling Bratland og Frode Varslot Hagen. Vi har kontor på Moan i Levanger kommune. Vi har erfaring med boligprosjekter i ulik størrelse. Vi har også erfaring innen utvikling, oppføring og utleie av næringseiendom. Vi er involvert i flere samarbeidsselskap.

Vårt markedsområde er Trøndelag, der vi har hovedfokus på Nord-Trøndelag. Sebo Boliger AS skal kjøpe tomter, regulere og føre opp leilighets- og kombinasjonsbygg for salg eller utleie. Et typisk prosjekt vil ha mellom 20 og 60 leiligheter, gjerne delt opp i flere trinn.

Selskapet eies av:

KGT 30 AS 45%
Selvig Trelast AS 45%
Blue Star Asset Management AS 10%